Vi har bommat igen skafferiet för gott och vill tacka för åren 2001-2017.